Tjänster

Skräddarsydda produkter

Vi erbjuder specialbeställningar vilket inbegriper både kundservice och utveckling av nya produkter. Tillsammans med kunden utformar vi produkten i enlighet med deras önskemål och modeller. Många POME-produkter finns även att tillgå i specialstorlekar.

Service

Under sommarsäsongen tar vi emot vinterverktyg som vi har tillverkat för reparation och underhållning. Vi gör en beräkning till kunden av de nödvändiga reparationerna som ökar produktens livslängd och säkerställer därmed utrustningens funktion under den nya vintersäsongen.